Moč je v nasmehu

Pri nas je pacient na prvem mestu

Resnično verjamemo, da se prava moč skriva v dobri volji, pozitivnem razmišljanju in optimističnem gledanju v prihodnost. Vse to troje pa povezuje nasmeh. Mi smo tukaj zato, da našim pacientom vračamo nasmeh na obraz – tako po strokovni plati (zdravljenje, ravnanje in beljenje zob) kot tudi s pozitivno energijo, ki jo oddajamo 🙂

Izrednega pomena nam je zadovoljna lokalna skupnost. Tako po najboljših močeh pomagamo z donacijami/sponzorstvi lokalnim športnim, kulturnim društvom in ostalim interesnim skupinam ter posameznikom. Zraven tega pa smo zelo dejavni na vseh družbenih omrežjih, kjer soustvarjamo pozitivno klimo.

Ekipa VBO

Za vas smo z veseljem na razpolago tudi izven delovnega časa.

Poslanstvo

FILOZOFIJO »MOČ JE V NASMEHU« PRENESTI NA NAŠE PACIENTE

Kot že pove naš slogan, ki pravi »MOČ JE V NASMEHU«, želimo vsem našim pacientom pričarati nasmeh na obraz. Sami resnično živimo v prepričanju, da pozitivno gledanje na svet in optimistična drža nosita v sebi največjo moč. Samo srečen in zadovoljen človek je lahko tudi lep.

Vizija

POSTATI VODILNA DIGITALNA ORDINACIJA V EVROPI

Že danes veljamo za pionirje digitalne ortodontije, saj slednja pri nas že konkretno izpodriva klasično ortodontijo. V prihodnosti bomo v celoti prešli na digitalno ortodontijo; brezpapirno, brezkovinsko in brez odtiskovanja. Ob tem pa bomo z lastno razvojno ekipo soustvarjali prihodnost svetovne ortodontije. Seveda pa si želimo, da nas okolje še naprej dojema kot pozitivno ordinacijo, ki v vsakem trenutku udejanja slogan »MOČ JE V NASMEHU«.

Vesna Kaloh, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije

Vesna Kaloh, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije

Soustanoviteljica in direktorica VBO – Ortodontska ordinacija

Vesna Kaloh, dr. dent. med., spec., soustanoviteljica in direktorica VBO – Ortodontske ordinacije, je zobozdravnica, specializirana za področje ortodontije.

Vesna Kaloh, dr. dent. med., spec., soustanoviteljica in direktorica VBO – Ortodontske ordinacije, je zobozdravnica, specializirana za področje ortodontije.
Maturirala je na II. gimnaziji v Mariboru. Izobraževanje je nadaljevala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer dentalna medicina. Med študijem je klinične izkušnje pridobivala v splošni bolnišnici Fresco na Slonokoščeni obali pod mentorstvom dr. Anice Starman. Diplomirala je leta 2003. Po končanem študiju se je zaposlila v Zdravstvenem domu Maribor in štiri leta delala kot otroška zobozdravnica na osnovni šoli.
Specializacijo iz čeljustne in zobne ortopedije je opravljala v UKC Ljubljana na Centru za čeljustno in zobno ortopedijo. Med specializacijo je aktivno sodelovala na številnih mednarodnih kongresih (Helsinki 2009, Portorož 2010, Istanbul 2011). Specialistični izpit je opravila leta 2011.
Dr. Kalohova se redno izobražuje na slovenskih in mednarodnih strokovnih srečanjih s področja klasične in moderne ortodontije, dentalne spalne medicine, miofunkcionalne ortodontije. V letu 2014 je zaključila dvoletno podiplomsko strokovno izobraževanje FACE. V zadnjem letu intenzivno izpopolnjuje svoje znanje na področju premikov zob z nevidnimi brezkovinskimi aparati. V sled temu obiskuje Invisalign seminarje širom sveta. Kot prva Slovenka je postala članica Društva ortodontov, specializiranih za delo z nevidnimi opornicami (European aligner society) in se je kot edina Slovenka udeležila drugega svetovnega kongresa omenjenega društva, ki je bil letos (2018) v Benetkah. Na omenjenem kongresu je izmenjevala mnenja z največjimi svetovnimi strokovnjaki. V Sloveniji se je tako uveljavila kot vodilna strokovnjakinja na področju Invisalign sistema. Tako je vedno več zanimanja tudi za njena predavanja z Invisalign področja. Ob tem je še članica Slovenskega zdravniškega društva, Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije, Slovenskega ortodontskega društva, Evropskega ortodontskega društva (EOS), Evroazijskega združenja ortodontov (EAO), Evropske akademije za dentalno spalno medicino (EADSM).

Preberi več

Marko Kaloh, dipl. ekon.

Marko Kaloh, dipl. ekon.

Soustanovitelj in prokurist VBO – Ortodontska ordinacija

Marko Kaloh, dipl. ekon., soustanovitelj in prokurist VBO – Ortodontske ordinacije, je diplomiral s področja marketinga.

Marko Kaloh, dipl. ekon., soustanovitelj in prokurist VBO – Ortodontske ordinacije, je diplomiral s področja marketinga.
Po končani srednji šoli je izobraževanje nadaljeval na Ekonomsko – poslovni fakulteti Maribor (EPF), smer marketing, kjer je leta 2006 z odliko tudi diplomiral. Trenutno končuje podiplomski študij na EPF-u iz smeri računovodstvo in revizija. Tekom študija je pridobival delovne izkušnje v različnih marketinških agencijah.
Svoje prve prave delovne korake, po uspešno zaključenem študiju, je naredil v podjetju Avto Jarc d.o.o., najprej kot prodajalec vozil in kasneje še kot vodja prodaje. Izkušnje si je nabiral tudi kot vodja marketinga in prodaje v takrat največjem geodetskem podjetju regije Geoin d.o.o.. Nadaljeval je kot regionalni vodja prodaje pri internacionalnem diskontnem trgovcu Lidlu. Zatem pa je sprejel še izziv v bančništvu pri, ravno tako internacionalni, bančni ustanovi in sicer pri banki UniCredit Banka Slovenija d.d. Najprej je opravljal delo višjega svetovalca za mala podjetja in kasneje še delo vodje poslovne enote (agencije) Magdalena Maribor. Po 10 letih pridobivanja delovnih in vodstvenih izkušenj, se je odločil, da je čas za samostojno poslovno pot ter sprejel ponujen izziv v podjetju Ortodontska ordinacija VBO d.o.o., kjer opravlja delo prokurista.
Kaloh se redno izobražuje na slovenskih in mednarodnih strokovnih srečanjih s področja marketinga, računovodstva in podjetništva.

Preberi več

Tea Šket

Tea Šket

Dr.dent.med.

Tea Šket, dr. dent. med.,  je zobozdravnica, torej strokovna okrepitev ekipe VBO. Pri svojem delu je entuziastična, natančna in nasmejana, saj je z dosego poklica izpolnila svojo otroška željo – postati zobozdravnica.

Tea Šket, dr. dent. med.,  je zobozdravnica, torej strokovna okrepitev ekipe VBO. Pri svojem delu je entuziastična, natančna in nasmejana, saj je z dosego poklica izpolnila svojo otroška željo – postati zobozdravnica.

Šolanje na II. gimnaziji v Mariboru je zaključila kot zlata maturantka. Začrtano poklicno pot je pričela s šolanjem na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer dentalna medicina. Med študijem je sodelovala pri mnogih študijskih dejavnostih in projektih. Vodila in koordinirala je projekt Kolenčniki za vse. Kot članica evropskega združenja študentov dentalne medicine (EDSA) je doma pridobljeno znanje in izkušnje izpopolnila med udeležbo na mednarodnem srečanju v Rigi. Pod mentorstvom doc. dr. Barbare Artnik je bila povabljena v delovno skupino za preventivo na področju ustnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer je aktivno sodelovala pri projektu priprave kazalnikov za spremljanje ustnega zdravja v Sloveniji. Še kot študentka je objavila znanstvena članka na temo preventive v zobozdravstvu in uporabe fluoridov ter s prispevkom Javnozdravstveni vidiki uporabe fluoridov tudi aktivno sodelovala na Cvahtetovih dnevih leta 2015 v Portorožu. Leta 2015 je bila povabljena na izpopolnjevanje za iTop inštruktorja, skupino skrbno izobraženih in posebno izučenih inštruktorjev učenja ustne nege, ki ga vodi in koordinira neposredno dr. Jiŕi Seldemayer, idejni začetnik znamke Curaprox.

Preberi več

Suzana Plankelj

Suzana Plankelj

Srednja medicinska sestra

Suzana Plankelj, zobna asistentka je leta 2006 končala srednješolsko izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor in si pridobila naziv srednje medicinske sestre.

Suzana Plankelj, zobna asistentka je leta 2006 končala srednješolsko izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor in si pridobila naziv srednje medicinske sestre.

Po končani srednji šoli je izkušnje 2 leti nabirala v trgovini z medicinskimi pripomočki v Mariboru, kjer je opravljala naloge vodje prodajalne. V tem času si je nabrala izkušnje z naslova dela z ljudmi in vodenja.

Želja po opravljanju dela za katerega se je izobraževala, jo je pripravila do uspešno zaključenega pripravništva v UKC Maribor. Po zaključenem pripravništvu se je zaposlila v UKC Maribor, kjer je 6 let delala kot srednja medicinska sestra, na oddelku za pljučne bolezni.

Leta 2014 pa je sprejela izziv, ki se ji je ponudil v ortodontski ordinaciji VBO. Iskali so namreč zobno asistentko, ki bo samostojno izvajala vsa zdravstvena in administrativna dela ter skrbela za paciente.

Plankeljeva se redno izobražuje na strokovnih srečanjih na področju digitalne ortodontije, miofunkcionalne obravnave in zobne asistence.

Preberi več

Anja Adrović

Anja Adrović

Tehnik zdravstvene nege

Anja Adrović, zobna asistentka je leta 2007 zaključila srednješolsko izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor in si pridobila naziv tehnik zdravstvene nege.

Anja Adrović, zobna asistentka je leta 2007 zaključila srednješolsko izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor in si pridobila naziv tehnik zdravstvene nege.

Po končani srednji šoli je uspešno opravila pripravništvo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, kjer se je tudi takoj zaposlila. 10 let je opravljala delo kot medicinska sestra v ambulanti družinske medicine. V tem času si je pridobivala izkušnje na področju komunikacije z bolniki, urejanja bolnikove dokumentacije, izvajanja diagnostičnih in terapevtskih posegov ter sodelovanja v timskem delu. Vsa leta se je redno izobraževala na strokovnih srečanjih s področja družinske in urgentne medicine.

V želji po spremembi in dodatnih izzivih se je leta 2017 zaposlila v zasebnem medicinsko alternativnem centru, kjer se je seznanila z delom v različnih področjih medicine, pretežno medicine dela, prometa in športa.

Leta 2018 je sprejela priložnost, da se pridruži ekipi v ortodontski ordinaciji VBO kot zobna asistentka. Zaradi odličnega tima, polnega pozitivne energije in strokovnega znanja je delo takoj vzljubila in ga opravlja z veseljem.

Adrovićeva se redno izobražuje na strokovnih srečanjih na področju dentalne fotografije, miofunkcionalne obravnave, digitalne ortodontije in zobne asistence.

Preberi več

Jernej Hergamas

Jernej Hergamas

Računalniški tehnik

Jernej Hergamas je leta 1998 zaključil srednješolsko izobraževanje na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor in si pridobil naziv računalniški tehnik.

Kratek zgodovinski pregled

VBO – Ortodontska ordinacija

  • Leta 2003 Vesna Kaloh diplomira in pridobi naziv: Vesna Kaloh, dr. dent. med.,
  • Leta 2011 Vesna Kaloh uspešno opravi specialistični izpit iz ortodontije in pridobi naziv: Vesna Kaloh, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije,
  • Leta 2012 Vesna Kaloh prične z izvajanjem koncesijske pogodbe kot zasebnica – takrat še kot Vesna Božnik,
  • Leta 2014 Vesna Kaloh in Marko Kaloh ustanovita podjetje Ortodontska ordinacija VBO, d.o.o., ki od takrat izvaja storitve po koncesijski pogodbi in za samoplačnike,
  • Leta 2014 se VBO-ju priključi Suzana Plankelj in postanemo ekipa VBO,
  • Leta 2014 registriramo FB profil VBO – Ortodontska ordinacija, ki kasneje postane najuspešnejši slovenski ortodontski FB profil,
  • Leta 2015 vpeljemo slogan »MOČ JE V NASMEHU«, po katerem postanemo prepoznani v širši regiji,
  • V obdobju 2015 – 2017 se nam pridružita najmlajša člana VBO ekipa; leta 2015 na svet prijoka Edvard Kaloh in leta 2017 še Frida Kaloh. To turbulentno obdobje smo uspešno premagali s pomočjo kolegov ortodontov iz naše regije, za kar se jim najlepše zahvaljujemo,
  • Leta 2017 vpeljemo digitalno ortodontijo – dr. Kalohova v Varšavi uspešno opravi usposabljanje in certifikacijo za sistem Invisalign. Kot prvi v Sloveniji nabavimo iTero intraoralni skener in pričnemo pot vodilnega igralca na področju Invisalign sistema v regiji,
  • Leta 2017 smo zaradi povečanega obsega primorani podvojiti našo ekipo VBO – po vrsti se nam pridružijo Jernej, Anja in Tea.