Invisalign First je optimalna ortodontska rešitev za otroke v menjalnem zobovju – to pomeni, da imajo izrasle že nekatere stalne zobe, nekaj pa je še mlečnih. Gre za otroke, stare od sedem do dvanajst let.

Invisalign First je prvi del dvofazne ortodontske obravnave. Gre za kratkotrajno, nekajmesečno obravnavo, katere osnovni cilj je odpraviti nepravilen odklon v razvoju čeljusti in izraščanju zob, ki so še kot zasnove v kosti. S pridobivanjem prostora v zobnih lokih ustvarimo pogoje v ustih, da bo nadaljnji razvoj zobovja boljše, pravilno potekal. V tem obdobju ni ključno rešiti posameznih nepravilno postavljenih zob, pač pa odpraviti tiste neustrezno postavljene zobe, ki slabo vplivajo na ostale. Rešujemo tesno stanje zobnih lokov, križni griz zobnega loka ali posameznih zob, nepravilni vsiljen položaj spodnje čeljusti in pomanjkanje prostora za izrast posameznih zasnov. Vzpodbujamo lahko tudi rast posamezne čeljustnice.

Kot že rečeno, je obravnava z Invisalign kratkotrajna, saj so odraščajoče čeljustne kosti bolj podajne. Z opornicami samo vzpodbujamo in preusmerjamo naravno rast, ki je v tem obdobju prisotna. Otroci opornice menjujejo na pet dni, saj si zaradi »mehke« kosti lahko privoščimo hitro napredovanje. Opazen rezultat predstavlja otroku dodatno motivacijo. Ker se odklon v razvoju ne razvije v celoti in je kratkotrajen, je dosežen rezultat bolj stabilen, kot če bi ortodontsko nepravilnost reševali v obdobju stalnega zobovja.

Po fazi aktivnih premikov sledi prehodno obdobje, ko otrok ne nosi nič ali pa kak aparat ponoči, da vzdržujemo doseženo stanje (odvisno od kliničnega stanja). Ko izpadejo zadnji mlečni zobje, preidemo v drugo fazo, ki je zaradi predhodnega ukrepanja z Invisalign First krajša in cenejša kot bi bila brez tega. Velikokrat dodatno ravnanje zob sploh ni potebno. V fazi ortodontske obravnave z Invisalign First lahko otrok nemoteno igra različne glasbene inštrumente ali trenira različne športe. Prednosti ravnanja zob z nevidnimi opornicami Invisalign First v primerjavi s klasičnimi metodami (akrilatne plošče, delni fiksni aparati) so številne. Neprimerno hitreje, manj boleče, udobno, nevidno

Ortodontska obravnava z Invisalign First je samoplačniška storitev. Poskrbite za popoln nasmeh vašega otroka. Zdaj.